Uppdrag Ninjas

Namn på projekt/arbetsnamn: Uppdrag Ninjas
Län: Skåne län
Kommun: Skåne län Alla kommuner
Sektor: Ideell sektor
Verksamhetsområde/bransch: Kultur och Fritid, Utbildning, Övergripande
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Linn Alenius
Titel: Projektledare
Telefon: 0707-577693
E-post: linn@uppdragninjas.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2011-12-01 - 2014-11-30
Finansiering: Finansieras genom projektmedel: Allmänna arvsfonden
Metoder, länk till verktygslåda: Observation, Följeforskning, Värderingsövningar
Projektbeskrivning: Uppdrag Ninjas verkar för att inspirera och engagera ungdomar i jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter. Vi både utbildar och hjälper unga att ta sina idéer till aktiv handling.