Ungdom Mot Rasism

Namn på projekt/arbetsnamn: Jämställd antirasism
Län: Nationellt
Kommun: Nationellt
Sektor: Ideell sektor
Verksamhetsområde/bransch: Annat verksamhetsområde
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Selma Gusic
Titel: Projektledare
Telefon:
E-post: selma@umr.se
Hemsida: http://www.umr.nu
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv, Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Finansieras genom projektmedel: Ungdomsstyrelsen
Metoder, länk till verktygslåda: Observation, Fiskbensdiagram, Fokusgrupp, Könsuppdelad statistik, Värderingsövningar, Vi Ungas Civilsamhället
Projektbeskrivning: Jämställd antirasism är ett internt likabehandlingsprojekt. Arbetet har gått från en normkritisk kartläggning till skapandet av interna utbildningar och en likabehandlingsplan. Arbetet har varit en stor framgång inom organisationen och fortsätter löpande efter projektets slut. Idag erbjuder vi processledning till andra organisationer som genomgår liknande arbete och delar självkritiskt med oss av våra framgångar och upplevda hinder.