Tjörns kommun

Namn på projekt/arbetsnamn: Jämställd medborgarservice
Län: Västra götalands län
Kommun: Tjörns kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Miljö, Personal och arbetsmiljö, Social omsorg, Utbildning, Övergripande
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Margareta Ringius
Titel: Utvecklingssamordnare
Telefon:
E-post: margareta.ringius@tjorn.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv, Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet, Finansieras genom projektmedel: Europeiska socialfonden, Program för hållbar jämställdhet
Metoder, länk till verktygslåda: Könsuppdelad statistik, makEQuality, Trappan, Värderingsövningar
Projektbeskrivning: Barn och utbildningsförvaltningen har arbetat med jämställdhetsintegrering under flera år. I arbetet involveras nu alla verksamheter i kommunen. Fokus ligger på bemötande och förhållningssätt utifrån ett jämställdhetsperspektiv och utifrån diskrimineringsgrunderna. Verksamheterna tar fram två utvecklingsområden genom kartläggning. Därefter görs analys och en handlingsplan ska tas fram.