TiE Nordic

Namn på projekt/arbetsnamn: Stockholm Investing In Women Meetup
Län: Stockholms län
Kommun: Stockholms kommun
Sektor: Näringsliv
Verksamhetsområde/bransch: Annat verksamhetsområde, Tillväxt och företagande
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Anurag Choudhary
Titel: Executive Director
Telefon:
E-post: anurag@tienordic.org
Hemsida: http://www.nordic.tie.org, http://www.meetup.com/STOCKHOLM-Investing-In-Women-MEETUP/
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv, Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Annan finansiering Sponsorer
Metoder, länk till verktygslåda:
Projektbeskrivning: TiE Nordic has initiated a series of meet-ups named Stockholm Investing IN Women to:
•Endorse promising Women-Led startups (in different stages of growth) by providing them a monthly platform to pitch and connect with investors and other key stakeholders in the startup ecosystem.
•Promote gender equality and diversity in the startup ecosystem.
•Create opportunities for qualified expat (women) professionals and students to connect with the startups suiting their interests.