Södertörns brandförsvarsförbund, Brandkåren Attunda, Räddningstjänsten Norrtälje

Namn på projekt/arbetsnamn: Självklart!
Län: Stockholms län
Kommun: Haninge kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Räddningstjänst, försvar och beredskap
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Katarina Lindén
Titel: Brandingenjör/projektägare
Telefon: 0708-545869
E-post: katarina.linden@sbff.se
Hemsida: www.självklart.nu
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2012-07-01 - 2014-06-30
Extern kompetens:
Finansiering: Finansieras genom projektmedel: Europeiska socialfonden
Metoder, länk till verktygslåda:
Projektbeskrivning: