Socialförvaltningen i Lysekil

Namn på projekt/arbetsnamn:
Län: Västra Götalands län
Kommun: Lysekils kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Personal och arbetsmiljö, Social omsorg
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Monica Bensköld
Titel: Personalvetare
Telefon: 0523-613 610
E-post: monica.benskold@lysekil.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet
Metoder, länk till verktygslåda: Könsuppdelad statistik, SWOT, Värderingsövningar
Projektbeskrivning: