Skolverket

Namn på projekt/arbetsnamn: Handledning för jämställdhet och kunskap
Län: Nationellt
Kommun:
Sektor: Stat
Verksamhetsområde/bransch: Utbildning
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Mia Heikkilä
Titel: Fil Dr, expert
Telefon: 08-52733584
E-post: mia.heikkila@skolverket.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2012-09-01 - 2013-04-30
Finansiering: Annan finansiering Regeringen
Metoder, länk till verktygslåda:
Projektbeskrivning: Forskare ger skolhuvudmännens processledare kunskap om jämställdhet, språk-, läs- och skrivutveckling och processledarna leder grupper av lärare i kommuner/fristående skolor i ett förändringsarbete med fokus på jämställdhet och språk-, läs- och skrivutveckling