Skellefteå kommun

Namn på projekt/arbetsnamn: Spelar kön någon roll?
Län: Västerbottens län
Kommun: Västerbottens län Skellefteå kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Annat verksamhetsområde
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Alexandra Sundberg
Titel: Delaktighetssamordnare
Telefon:
E-post: alexandra.sundberg@skelleftea.se
Hemsida: http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=151592&ptid=
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv, Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2014-11-16 - 2015-02-28
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet, Finansieras genom projektmedel: Länsstyrelsen
Metoder, länk till verktygslåda:
Projektbeskrivning: Samtliga arbetsplatser inom kommunen såg Skellefteå kommuns jämställdhetsfilm Spelar kön någon roll och diskuterade samt besvarade skriftligt några frågor om kön, jämställdhet och behov av stöd kopplat till deras verksamhetsområde.
Bilagor: