Skatteverket

Namn på projekt/arbetsnamn: Handlingsplan för jämställdhetsintegrering
Län: Nationellt
Kommun: Nationellt
Sektor: Stat
Verksamhetsområde/bransch: Annat verksamhetsområde
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Kristin Lilieqvist
Titel: Verksamhetscontroller / Jämställdhetskoordinator
Telefon: 010-5747817
E-post: kristin.lilieqvist@skatteverket.se
Hemsida: -
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2014-01-01 - 2014-12-31
Extern kompetens:
Finansiering: Finansieras genom projektmedel: Andra projektmedel Jämställdhetsintegrering i myndigheter (Regeringskansliet)
Metoder, länk till verktygslåda:
Projektbeskrivning: I Skatteverkets handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014 (antagen inom ramen för JiM-projektet) finns i huvudsak två aktiviteter: 1) Ta fram ett tillägg till bemötandeutbildningen som ska behandla hur, och på vilket sätt, som ett jämställt bemötande säkerställs. 2) En artikelserie på intranätet för att ge Skatteverkets medarbetare grundläggande information om jämställdhetsintegrering och de jämställdhetspolitiska målen samt hur Skatteverket bidrar till att uppnå dessa.