Simrishamns kommun

Namn på projekt/arbetsnamn: På väg mot hållbar jämställdhet i Simrishamns kommun!
Län: Skåne län
Kommun: Simrishamns kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Övergripande
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Britten Dehlin, Sofie Hall, Helena Magnusson
Titel: Jämställdhetsutvecklare
Telefon:
E-post: britten.dehlin@simrishamn.se, sofie.hall@simrishamn.se, helena.magnusson@simrishamn.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2011-09-01 - 2013-10-31
Extern kompetens:
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet, Finansieras genom projektmedel: Program för hållbar jämställdhet
Metoder, länk till verktygslåda: 3R-metoden, Genuscoachning, Könsuppdelad statistik, makEQuality, SMART, SWOT, Checklista för jämställdhetsanalys, Upphandling för jämställdhet, Värderingsövningar
Projektbeskrivning: På väg mot hållbar jämställdhet i Simrishamn! är ett projekt/utvecklingsarbete med syfte att jämställdhetsintegrera samtliga förvaltningar inom Simrishamns kommun. Arbetet har ett verksamhetsperspektiv och fokuserar på att medborgarna/kommuninvånarna ska bemötas på ett likvärdigt sätt oberoende av kön när de på olika sätt kommer i kontakt med personalen på de olika förvaltningarna. Alla chefer och förtroendevalda utbildas av externa konsulter.