Rosengård stadsdelsförvaltning

Namn på projekt/arbetsnamn: Jämställdhet Vår ambition
Län: Skåne län
Kommun: Malmö kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Kultur och Fritid, Social omsorg, Mäns våld mot kvinnor, Övergripande
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Eva Mellsop Nyman
Titel: Projektledare
Telefon: 0706-37 55 51
E-post: eva.nyman@malmo.se
Hemsida: www.malmo.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2012-10-03 - 2014-12-07
Extern kompetens:
Finansiering: Finansieras genom projektmedel: Program för hållbar jämställdhet
Metoder, länk till verktygslåda:
Projektbeskrivning: Alla chefer, på alla nivåer, inom Rosengård stadsdelsförvaltning har fått en tvådagars utbildning i jämställdhetsintegrering. Utbildningen innehöll både fakta och teori kring jämställdhet samt konkret arbete med synliggörande av ojämställdhet i den egna verksamheten. Exemplen från verksamheterna var skiftande, från stort till smått, vilket ledde till många diskussioner och genom det ökade förståelsen för vad jämställdhetsintegrering innebär.