Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime

Namn på projekt/arbetsnamn: Kampen mot hedersvåld
Län: Nationellt
Kommun: Nationellt
Sektor: Ideell sektor
Verksamhetsområde/bransch: Integration, Mäns våld mot kvinnor, Utbildning
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Natalia Nader
Titel: administratör
Telefon: 08711603
E-post: kontakt@gapf.se
Hemsida: http://gapf.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Finansieras genom projektmedel: Länsstyrelsen, Andra projektmedel Socialstyrelsen, Annan finansiering Stiftelser och fonder
Metoder, länk till verktygslåda:
Projektbeskrivning: