Regionförbundet södra Småland (RFSS)

Namn på projekt/arbetsnamn: Resurscentrum södra Småland
Län: Kronobergs län
Kommun: Kronobergs län Alla kommuner
Sektor: Landsting
Verksamhetsområde/bransch: Tillväxt och företagande
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Erica Lindberg
Titel: Verksamhetsledare
Telefon:
E-post: info@rfss.se
Hemsida: http://www.rfss.se/Naringsliv/Resurscentrum-sodra-Smaland.aspx
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet, Finansieras genom projektmedel: Tillväxtverket
Metoder, länk till verktygslåda: 3R-metoden, Fokusgrupp, Följeforskning, Könsuppdelad statistik, SMART, SWOT
Projektbeskrivning: RFSS driver fr.2011 resurscentra med fokus på jämställdhet i regional utveckling. Inriktningen är entreprenörskap, innovativa miljöer och kompetensförsörjning. Syftet är förändring av strukturer som skapar hinder för jämställd tillväxt i Kronoberg. Verksamheten omfattar •Attitydpåverkan, •Analyser & kartläggningar, •Medverkan i nätverk & skapande av mötesarenor, •Samverkan & dialogmöten, seminarier & utbildningar, •Forskningsinitiativ, synliggörande av problemområden