Regionförbundet Östsam

Namn på projekt/arbetsnamn: SYVsidan
Län: Östergötlands län, Jönköpings län
Kommun: Östergötlands län Alla kommuner, Tranås kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Tillväxt och företagande, Utbildning
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Malin Thunborg
Titel: Chef Kompetensförsörjning och företagande
Telefon: 0730-25 5641
E-post: malin.thunborg@ostsam.se
Hemsida: http://www.ostsam.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Extern kompetens:
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet, Finansieras genom projektmedel: Program för hållbar jämställdhet
Metoder, länk till verktygslåda: Könsuppdelad statistik, Värderingsövningar, Processutbildning i statistik, arbetsmarknadskunskap, kön och genus
Projektbeskrivning: Vi har erbjudit en processutbildning för samtliga studie – och yrkesvägledare i regionen. Den har innehållit kunskap om vikten av arbeta med könsuppdelad statistik på lokal nivå, om lokal och regional arbetsmarknad i ett könsperspektiv samt om genus och kön. Ett resultat av arbetet är SYVsidan, www.ostsam.se/syvsidan - en virtuell plats där artiklar presenteras som beskriver vägledarnas egna goda erfarenheter samt årligen uppdaterad könsuppdelad statistik över gymnasie- och inriktningsval.