Regionförbundet Jönköpings län

Namn på projekt/arbetsnamn: Närd inte tärd
Län: Jönköpings län
Kommun: Jönköpings län Alla kommuner
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Social omsorg
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Helena Post Mårtensson
Titel: FoUledare/Projektledare
Telefon:
E-post: helena.post-martensson@regionjonkoping.se
Hemsida: http://regionjonkoping.se/web/Nard_inte_tard.aspx
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2012-01-01 - 2013-12-31
Finansiering: Finansieras genom projektmedel: Europeiska socialfonden
Metoder, länk till verktygslåda:
Projektbeskrivning: