Region Gävleborg

Namn på projekt/arbetsnamn: Jämresursen
Län: Gävleborgs län
Kommun: Gävleborgs län Alla kommuner
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Annat verksamhetsområde, Hälsa och sjukvård, Kultur och Fritid, Miljö, Räddningstjänst, försvar och beredskap, Samhällsplanering, Social omsorg, Tillväxt och företagande, Mäns våld mot kvinnor, Utbildning, Övergripande
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Lena Aune
Titel: Projektledare
Telefon: 026-650234
E-post: lena.aune@regiongavleborg.se
Hemsida: www.regiongavleborg.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2010-01-01 - 2013-12-31
Finansiering: Finansieras genom projektmedel: Länsstyrelsen, Program för hållbar jämställdhet, Regionala utvecklingsmedel, Andra projektmedel Landstinget Gävleborg
Metoder, länk till verktygslåda: 3R-metoden, 4R-metoden, Checklista, Observation, Flödesschema, Följeforskning, JämKAS Bas, JämKAS Plus, Könskonsekvensanalys, Könsuppdelad statistik, makEQuality, MUMS, Processkartläggning, SMART, SWOT, Checklista för jämställdhetsanalys, Trappan, Upphandling för jämställdhet, Värderingsövningar
Projektbeskrivning: Jämresursen utbildar, samordnar, stödjer och följer upp jämställdhetsarbetet i Gävleborg. Jämresursen är ett samarbetsprojekt mellan SKL (Sveriges kommuner och landsting), Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg. Vi ordnar seminarier och utbildningsdagar för att öka kunskapen om jämställdhet och genus. Dessutom vill vi öka medvetenheten om jämställdhetsintegrering. För att samordna arbetet finns två processledare på Tillväxtenheten, Region Gävleborg.