Räddningstjänsten Syd

Namn på projekt/arbetsnamn: Tillämpad jämställdhet
Län: Skåne län
Kommun: Burlövs kommun, Lunds kommun, Båstads kommun, Ängelholms kommun, Åstorps kommun, Klippans kommun, Svalövs kommun, Landskrona kommun, Örkelljunga kommun, Höganäs kommun, Bjuvs kommun, Malmö kommun, Eslövs kommun, Kävlinge kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Räddningstjänst, försvar och beredskap
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Jonas Bengtsson
Titel: Projektledare
Telefon: 046-540 46 08
E-post: jonas.bengtsson@rsyd.se
Hemsida: http://rsyd.se/sv/Projekt/Tillampad-jamstalldhet/
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv, Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2011-03-01 - 2012-12-31
Extern kompetens:
Finansiering: Finansieras genom projektmedel: Europeiska socialfonden
Metoder, länk till verktygslåda: Fokusgrupp, Genuscoachning, Värderingsövningar
Projektbeskrivning: Projektet syftar till att ge ökad kunskap, reflektion och medvetenhet kring jämlikhet i allmänhet och jämställdhet i synnerhet. Detta för att lägga grunden för en mer jämlik och jämställd räddningstjänst.
Projektet innehåller bla tvådagars jämställdhetsutbildning för samtliga heltidsanställda medarbetare. Här kan du hitta utbildningsmaterialet och mer info om projektet: http://rsyd.se/sv/Projekt/Tillampad-jamstalldhet/