Räddningstjänsten Syd

Namn på projekt/arbetsnamn: Räddningstjänstens Lärlingsutbildning
Län: Skåne län
Kommun: Malmö kommun, Lunds kommun, Burlövs kommun, Eslövs kommun, Kävlinge kommun, Landskrona kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Räddningstjänst, försvar och beredskap
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Fredrik Lundahl
Titel: Projektledare
Telefon: 046-540 46 83
E-post: fredrik.lundahl@rsyd.se
Hemsida: www.rsyd.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv, Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2011-02-01 - 2012-12-31
Finansiering: Finansieras genom projektmedel: Europeiska socialfonden
Metoder, länk till verktygslåda: Fokusgrupp, Könsuppdelad statistik, Värderingsövningar
Projektbeskrivning: Räddningstjänstens Lärlingsutbildning är ett projekt som syftar till att öka mångfalden, jämställdheten och intresset för ungdomar bland underrepresenterade grupper att se räddningstjänsten som en attraktiv och potensiell arbetsgivare.
I utbildningen har vi haft 22 lärlingselever i åldern 18-24 år. Av dessa var 10 tjejer och 12 killar. Utbildningen genomfördes under 10,5 månader och gav lärlingseleverna en grundläggande utbildning som brandman och brandsäkerhetsvärd.