Räddningstjänsten Syd

Namn på projekt/arbetsnamn: En Brandstation för alla
Län: Skåne län
Kommun: Lunds kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Räddningstjänst, försvar och beredskap
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Linda Granqvist, Joakim Gustavsson, Gunilla Jansson
Titel: Linda Granqvist, Projektledare
Telefon: 046-540 52 51
E-post: linda.granqvist@rsyd.se
Hemsida: www.rsyd.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv, Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Extern kompetens:
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet, Finansieras genom projektmedel: Andra projektmedel MSB
Metoder, länk till verktygslåda: Checklista, Fokusgrupp, Följeforskning, Genuscoachning, SWOT, Värderingsövningar, Mix Portfölj
Projektbeskrivning: Målgruppsinriktade insatser för att attrahera vårt underrepresenterade kön kvinnor till att söka sig till ett långvarigt och tryggt arbetsliv inom räddningstjänsten.
Arbetsmiljöperspektiv i form av metod- och teknikutveckling, ergonomi och attitydförändringar på en homogen arbetsplats.