Piteå kommun Kultur och Fritid

Namn på projekt/arbetsnamn: Påse pengar projektet
Län: Norrbottens län
Kommun: Piteå kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Kultur och Fritid, Social omsorg, Utbildning
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Elisabeth Forsell
Titel: Ungdomskonsulent
Telefon: 0911-696408, 070-3750156
E-post: elisabeth.forsell@pitea.se
Hemsida: www.pitea.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv, Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Finansieras genom projektmedel: Program för hållbar jämställdhet
Metoder, länk till verktygslåda: 3R-metoden, Trappan
Projektbeskrivning: Jag tittade på hur könsfördelningen var mellan pojkar och flickor i de olika PÅPP projekten såg ut. Och genom att få det på papper kunde jag direkt se att mina antaganden var riktiga. Genom detta så ändrade jag min egen ingångsvinkel vid presentationen för att se om jag kunde få ett annat utfall. Och det gav direkta resultat.