Sara Nilsson

E-post: info@jamsa.se
Telefon: 070-548 98 59

Jag bistår med följande kompetens:
Planera och genomföra ett utvecklingsprogram som syftade till att förbereda medarbetar att förena driftsfrågor med avancerat utvecklingsarbete.
Bidra till att konkretisera vad lika service och bemötande oavsett kön innebär för olika verksamheter i kommunen. Genom kunskapshöjande insatser och processledning av hantverket att gå från ord till handling genom kartläggning-analys och nya beslut och nya åtgärder.

Anlitad av