Piteå kommun

Namn på projekt/arbetsnamn: Hållbar jämställdhet i Piteå kommun
Län: Norrbottens län
Kommun: Piteå kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Övergripande
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Lena Sturk
Titel: Jämställdhetsstrateg
Telefon: 0911-696033
E-post: lena.sturk@pitea.se
Hemsida: http://www.pitea.se/hallbarjamstalldhet
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv, Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Extern kompetens:
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet, Finansieras genom projektmedel: Program för hållbar jämställdhet
Metoder, länk till verktygslåda: 3R-metoden, 4R-metoden, Könsuppdelad statistik, Processkartläggning
Projektbeskrivning: Hållbar jämställdhet i Piteå kommun är ett utvecklingsarbete som går ut på att jämställdhetsintegrera kommunens alla verksamheter. Det innebär att jämställdhet ska genomsyra hela kommunens organisation. Arbetet har pågått sen 2009 och är ett långsiktigt utvecklingsarbete. Kommunens övergripande mål är att ” Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter”.