Örebro läns landsting

Namn på projekt/arbetsnamn: Jämställdhetsstrategi
Län: Örebro län
Kommun: Örebro län Alla kommuner
Sektor: Landsting
Verksamhetsområde/bransch: Övergripande
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Anna Swift-Johannison
Titel: jämställdhetsstrateg
Telefon: 019-602 7489
E-post: anna.swift-johannison@orebroll.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv, Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet
Metoder, länk till verktygslåda: Övergripande strategi för jämställdhet i organisationen
Projektbeskrivning: Övergripande strategi för att öka jämställdheten i hela landstinget.