Örebro kommun

Namn på projekt/arbetsnamn: Resultatbedömning av genusredovisning i driftsnämnderna
Län: Örebro län
Kommun: Örebro kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Övergripande
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Ann-Kristin Sundelius, Johanna Ek
Titel: Controller, Strategisk planerare
Telefon:
E-post: ann-kristin.sundelius@orebro.se, johanna.ek@orebro.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2010-01-01 - 2014-12-31
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet
Metoder, länk till verktygslåda: Könskonsekvensanalys, Könsuppdelad statistik, Trappan
Projektbeskrivning: En bedömningsmodell, Genustrappan, har tagits fram för utvärdering av utvecklingen av jämställdhet i driftnämndernas verksamheter. I nämndernas årsberättelser anges genusredovisningen i procent. Nämnderna måste varje år visa på förbättring, annars påverkas resultatöverföringen negativt. Trappan har fem utvecklingssteg. Hittills har modellen använts vid tre bokslut och resultaten påvisar att 90 procent av driftsnämnderna har utvecklats med ett eller ett par steg på trappan. Mer än hälften av nämnderna har börjat nå resultat enligt det tredje steget.