Örebro kommun

Namn på projekt/arbetsnamn: Handläggning, ändrade mallar
Län: Örebro län
Kommun: Örebro kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Övergripande
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Johanna Ek
Titel: Strategisk planerare
Telefon:
E-post: johanna.ek@orebro.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2009-12-01 - 2010-06-30
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet, Annan finansiering
Metoder, länk till verktygslåda: Checklista, Könskonsekvensanalys, Könsuppdelad statistik, Checklista för jämställdhetsanalys
Projektbeskrivning: 2009 genomfördes ändringar i mallarna för beslutsunderlag. Rubriken Konsekvenser lades till i alla typer av tjänsteskrivelser, där perspektiven barn, genus och mångfald alltid ska belysas. För att underlätta bedömningarna utformades ett bedömningsverktyg. Utbildningar genomfördes för förtroendevalda i Konsekvensanalys – för bättre beslutsunderlag för att uppmärksamma politikerna på att underlag till beslut framöver skulle innehålla en konsekvensbedömning. utifrån de tre nämnda perspektiven.