Örebro kommun

Namn på projekt/arbetsnamn: Gender budgeting - kunskapsutveckling kring budgetarbete med jämställdhetsperspektiv
Län: Örebro län
Kommun: Örebro kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Övergripande
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Johanna Ek
Titel: Strategisk planerare
Telefon:
E-post: johanna.ek@orebro.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2012-02-01 - 2012-12-31
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet, Annan finansiering
Metoder, länk till verktygslåda: Gender Budgeting, Jämställdhetshjulet, Könskonsekvensanalys, Könsuppdelad statistik
Projektbeskrivning: Samarbete mellan Örebro läns landsting, Örebro, Karlskoga, Kristinehamn och Askersund. Syftet var att utveckla kunskap och förmåga att tillämpa gender budgeting som arbetsverktyg. Projektet bedrevs genom föreläsningar, arbetande seminarier, eget kartläggnings- och analysarbete, handledning och dokumentation. Arbetet genomfördes av den ordinarie personalen som till vardags arbetar i budgetprocessen. Projektet har bidragit till mycket goda resultat. En ny utbildningssatsning genomförs under 2013.