NUEVO K2

Namn på projekt/arbetsnamn: NUEVO K2
Län: Örebro län, Östergötlands län, Västmanlands län, Värmlands län, Södermanlands län, Uppsala län
Kommun: Örebro kommun, Norrköpings kommun, Västerås kommun, Karlstads kommun, Eskilstuna kommun, Uppsala kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Personal och arbetsmiljö
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Karin Geisler
Titel: Projektkoordinator
Telefon: 019-211210
E-post: karin.geisler@orebro.se
Hemsida: http://www.nuevoprojekten.se/nuevok2/
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett:
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2012-01-16 - 2014-06-30
Finansiering: Finansieras genom projektmedel: Europeiska socialfonden
Metoder, länk till verktygslåda: 4R-metoden, Följeforskning, Könsuppdelad statistik, SWOT, Upphandling för jämställdhet
Projektbeskrivning: Arbetsmarknadsprojektet Nuevo K2 arbetar med jämställdhetsintegrering utifrån en SWOT-analys som gjordes i början av projektet vilket utmynnade i en handlingsplan. Denna plan följs nu. Processtödet ESF Jämt har gjort flera insatser för att fördjupa projektets arbete.