Norrbottens läns landsting

Namn på projekt/arbetsnamn: NLL Jämt2
Län: Norrbottens län
Kommun: Luleå kommun
Sektor: Landsting
Verksamhetsområde/bransch: Hälsa och sjukvård, Kultur och Fritid, Tillväxt och företagande, Mäns våld mot kvinnor, Utbildning, Övergripande
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Tanya Jendersen
Titel: Strateg
Telefon: 070-233 00 38
E-post: tanya.jendersen@nll.se
Hemsida: nll.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv, Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet, Finansieras genom projektmedel: Program för hållbar jämställdhet
Metoder, länk till verktygslåda: 3R-metoden, 4R-metoden, Analys lönelots, Checklista, Observation, Flödesschema, Följeforskning, KRUS webbutbildning, makEQuality, SWOT, Upphandling för jämställdhet
Projektbeskrivning: