Norrbotten Resurscentra

Namn på projekt/arbetsnamn: Hela Sverige ska leva
Län: Norrbottens län
Kommun: Norrbottens län Alla kommuner
Sektor: Ideell sektor
Verksamhetsområde/bransch: Samhällsplanering, Tillväxt och företagande
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Britta Berglund, Åse Blombäck
Titel:
Telefon: 070-6584478, 070-5813550
E-post: britta.berglund@byavis.se, ase.blomback@helasverige.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2011-09-01 - 2013-03-31
Finansiering: Finansieras genom projektmedel: Tillväxtverket
Metoder, länk till verktygslåda: Följeforskning, Könsuppdelad statistik, Värderingsövningar, Enkäter
Projektbeskrivning: Vi jobbar med strukturerna på landsbygden för att få ett genusperpektiv inom alla områden.
Synliggöra kvinors villkor och förutsättningar för strategisk utveckling av landsbygden.