Nätverket för jämställdhet på bibliotek

Namn på projekt/arbetsnamn:
Län: Nationellt
Kommun:
Sektor: Ideell sektor
Verksamhetsområde/bransch: Annat verksamhetsområde
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Sara Fältskog Eldros
Titel:
Telefon:
E-post: sarafaltskogeldros@hotmail.com
Hemsida: http://www.biblioteksforeningen.org/var-verksamhet/natverk/
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv, Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Annan finansiering Svensk Biblioteksförenings nätverksresurser
Metoder, länk till verktygslåda:
Projektbeskrivning: Ett branschnätverk för biblioteksmedarbetare, drivs genom Svensk biblioteksförening.

Syfte: Ökad medvetenhet om och ett aktivt arbete för jämställdhet på bibliotek.

Mål: Vi ska arbeta för att göra jämställdhet på bibliotek till en prioriterad fråga. Vi ska skapa forum för att utbyta erfarenheter och kunskap, samt ge varandra stöd kring jämställdhetsarbete på bibliotek.