Män för Jämställdhet

Namn på projekt/arbetsnamn:
Län: Saknar geografisk plats
Kommun:
Sektor: Ideell sektor
Verksamhetsområde/bransch: Annat verksamhetsområde, Miljö, Mäns våld mot kvinnor, Utbildning, Övergripande
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Tomas Agnemo
Titel: Kanslichef
Telefon:
E-post: tomas.agnemo@mfj.se
Hemsida: www.mfj.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet, Finansieras genom projektmedel: Allmänna arvsfonden, Ungdomsstyrelsen, Andra projektmedel Sida, Socialstyrelsen
Metoder, länk till verktygslåda:
Projektbeskrivning: Män för Jämställdhet är en ideell och partipolitiskt obunden riksorganisation som verkar för jämställdhet och mot våld – för kvinnors, för barns och inte minst för mäns egen skull. Alla som stödjer våra idéer är välkomna att lösa medlemskap. Vi utvecklar nya idéer och verksamheter för att främja jämställdhet och förebygga våld, vi bildar opinion, påverkar politiken, utbildar och ger råd och stöd. Vi arbetar bland annat med följande projekt och verksamheter: Killfrågor, Machofabriken, Frihet från våld, Men in Russia, Partnersamarbete med Sonke i Sydafrika.