Malmö kommun

Namn på projekt/arbetsnamn: Social resursförvaltning
Län: Skåne län
Kommun: Malmö kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Social omsorg
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Ali Tayefi
Titel: Jämställdhetsintegreringssekreterare
Telefon: 0762-236589
E-post: ali.tayefi@malmo.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet
Metoder, länk till verktygslåda: 3R-metoden, 4R-metoden, Observation, Checklista för jämställdhetsanalys
Projektbeskrivning: Vi har undersökt litteraturen rörande BBiC (Barnens Behöv i Centrum). Inom rutiner och genomförandeplaner som var baserad på BBiC saknades ett jämställdhetsperspektiv. Vi har därför börjat problematisera genomförandeplanen och fått in jämställdhetskriterier, för att kunna studera ungdomars utveckling ur ett jämställdhetsperspektiv.