Gabriella Fägerlind

ImplementDiversity AB
E-post: gabriella@implementdiversity.com
Telefon: 070-990 37 14
Adress: Box 284
751 05 Uppsala
www.implementdiversity.com

Gabriella Fägerlind arbetar sedan 1999 som jämställdhets- och mångfaldskonsult, med uppdrag på arbetsplatser inom privata, offentliga och frivillig sektorn. Uppdragen består av seminarier, utbildningar och rådgivning om hur organisationer kan gå tillväga i sitt jämställdhets- och mångfaldsarbete. Till exempel nulägesanalyser, stöd att starta upp arbetsgrupper för jämställdhet och mångfald, ta fram mångfalds- och jämställdhetsplaner, ledarutveckling, organisationsutveckling samt kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Gabriella är författare till böckerna Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling” samt ”Jämställdhet i praktiken – så utvecklar ni er arbetsplats”.