Malå kommun

Namn på projekt/arbetsnamn: Jämställdhetsintegrering i Malå kommun 2012-2013
Län: Västerbottens län
Kommun: Malå kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Social omsorg, Utbildning
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Lars Ekberg
Titel: Personalchef
Telefon: 0953-140 16
E-post: Lars.Ekberg@Mala.se
Hemsida: http://www.mala.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2012-03-01 - 2013-09-30
Extern kompetens:
Finansiering: Finansieras genom projektmedel: Program för hållbar jämställdhet
Metoder, länk till verktygslåda: Checklista, Observation, Följeforskning, Könsuppdelad statistik, makEQuality, Open Space Technology, Enkät för skolan
Projektbeskrivning: 1 Kunskapspåfyllnad för medarbeter och politiker
2 Verktyg att använda för politiker när de tar fram förslag till mål.
3 Analyser av verksamheten
4 Fortbildningsinsats där analyserna redovisas och aktiviteter beslutas.
5 Könsuppdelad statistik
6 Jämställdhetsintegrerad målprocess
7 Överföring till övrig verksamhet i kommunkoncernen.