Luleå tekniska universitet CDT

Namn på projekt/arbetsnamn: Innovation and Gender SATIN Gender and Diversity
Län: Norrbottens län, Västerbottens län
Kommun: Luleå kommun, Umeå kommun
Sektor: Stat
Verksamhetsområde/bransch: Innovation, Personal och arbetsmiljö, Tillväxt och företagande
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Paula Wennberg
Titel: Projektledare
Telefon: 070-2475421
E-post: paula.wennberg@ltu.se
Hemsida: www.gdtoolbox.eu
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv, Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet, Finansieras genom projektmedel: Länsstyrelsen, Regionala utvecklingsmedel, Tillväxtverket
Metoder, länk till verktygslåda: Checklista, Observation, Fokusgrupp, Följeforskning, Genuscoachning, Processkartläggning, Värderingsövningar
Projektbeskrivning: Det finns mycket att göra när det gäller jämställdhet och mångfald inom IT-branschen och det gäller både näringslivet och akademin. Att det är få kvinnor inom IT-branschen är ett problem utifrån vetskapen om att mångfald i arbetsgrupper och företag ökar kreativitet och innovationsförmåga. Initiativet handlar om att utveckla arbetssätt och processer i IT-miljö och innovationssystem. Målet är ökad jämställdhet, både kvalitativt och kvantitativt.