Linköpings universitet

Namn på projekt/arbetsnamn: Forum för genusvetenskap och jämställdhet
Län: Östergötlands län
Kommun: Linköpings kommun
Sektor: Stat
Verksamhetsområde/bransch: Övergripande
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Elisabeth Samuelsson
Titel: Koordinator
Telefon: 013-28 21 74
E-post: elisabeth.samuelsson@liu.se
Hemsida: http://www.liu.se/genusforum
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet
Metoder, länk till verktygslåda:
Projektbeskrivning: Forum är en mötesplats för forskare, lärare, studerande och andra intresserade av genus- och jämställdhet. Vill du öka genusmedvetenheten i din verksamhet? Vill du samarbeta kring arrangemang som syftar till att utveckla genusmedvetenheten?
Är du intresserad av uppdragsutbildning inom genus- och jämställdhetsområdet? Välkommen att kontakta oss!