Länsstyrelsen Västerbotten

Namn på projekt/arbetsnamn: Trygg Stad
Län: Västerbottens län
Kommun: Västerbottens län Alla kommuner
Sektor: Stat
Verksamhetsområde/bransch: Samhällsplanering, Mäns våld mot kvinnor
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Monica Forsman
Titel: Jämställdhetsdirektör
Telefon: 010-2254316
E-post: monica.forsman@lansstyrelsen.se
Hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/VASTERBOTTEN/SV/MANNISKA-OCH-SAMHALLE/JAMSTALLDHET/Pages/default.aspx
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet, Finansieras genom projektmedel: Boverket
Metoder, länk till verktygslåda:
Projektbeskrivning: Länsstyrelsen Västerbotten arbetar med att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Projektet Trygg Stad har fokuserat på kvinnors och mäns upplevelse av trygghet. I projektet har seminarium genomförts, internt arbete med planeringsunderlag samt har vi producerat en informationsfilm som syftar till att visualisera problematiken och väcka känslor som gör det mer påtagligt varför en trygg stadsplanering behövs. Se filmen här: https://www.youtube.com/watch?v=JN4LpXWLX1M