Länsstyrelsen Uppsala län

Namn på projekt/arbetsnamn: Samråd Jämställdhet
Län: Uppsala län
Kommun: Uppsala län Alla kommuner
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Innovation, Landsbygd, Räddningstjänst, försvar och beredskap, Samhällsplanering, Tillväxt och företagande, Utbildning
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Lina Ploug
Titel: Särskilt sakkunnig i jämställdhet
Telefon:
E-post: lina.ploug@lansstyrelsen.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet
Metoder, länk till verktygslåda:
Projektbeskrivning: Samrådet syftar till att stärka det lokala och regionala arbetet med jämställdhetsintegrering genom att skapa en mötesplats för länets centrala aktörer.