Länsstyrelsen Uppsala län

Namn på projekt/arbetsnamn: Länsgruppen mot våld i nära relationer
Län: Uppsala län
Kommun: Uppsala län Alla kommuner
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Hälsa och sjukvård, Personal och arbetsmiljö, Social omsorg, Mäns våld mot kvinnor, Utbildning
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Lina Ploug
Titel: Särskilt sakkunnig i jämställdhet
Telefon:
E-post: lina.ploug@lansstyrelsen.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv, Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Annan finansiering Regeringsuppdrag
Metoder, länk till verktygslåda:
Projektbeskrivning: Länsstyrelsen Uppsala län och Tryggare Uppsala Län erbjuder en mötesplats för att stärka det lokala arbetet i länet med våld i nära relationer.