Länsstyrelsen Uppsala län

Namn på projekt/arbetsnamn: Kompetens- och metodstöd
Län: Uppsala län
Kommun: Uppsala län Alla kommuner
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Hälsa och sjukvård, Social omsorg, Mäns våld mot kvinnor
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Sibel Korkmaz
Titel: Handläggare våld i nära relation
Telefon:
E-post: sibel.korkmaz@lansstyrelsen.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Annan finansiering Regeringsuppdrag
Metoder, länk till verktygslåda:
Projektbeskrivning: Kommunerna har möjlighet att få stöd i sitt utvecklingsarbete.