Länsstyrelsen Örebro

Namn på projekt/arbetsnamn: Jämställdhetsintegrering i Örebro län
Län: Örebro län
Kommun: Örebro län Alla kommuner
Sektor: Stat
Verksamhetsområde/bransch: Övergripande
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Kerstin Lillje
Titel: Särskilt sakkkunnig i jämställdhetsfrågor
Telefon: 019-19 30 00
E-post: kerstin.lillje@lansstyrelsen.se
Hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/orebro/jamstalldhet
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet
Metoder, länk till verktygslåda:
Projektbeskrivning: