Lena Abrahamsson

Avdelningen för Arbetsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Luleå tekniska universitet
Telefon: 0920-49 21 07, 070-359 21 07
E-post: Lena.abrahamsson@ltu.se
www.ltu.se/staff/l/leab