Eira Andersson

Lektor bitr.
Avdelningen för Arbetsvetenskap
Ekonomi teknik och samhälle
Luleå tekniska universitet
E-post: eira.andersson@ltu.se
Telefon: 0702703102, 0920491410