Landskrona stad

Namn på projekt/arbetsnamn: Jämlika Landskrona
Län: Skåne län
Kommun: Landskrona kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Personal och arbetsmiljö, Övergripande
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Hannes Frizén
Titel: Jämlikhetsutvecklare
Telefon: 0418-47 35 22
E-post: hannes.frizen@landskrona.se
Hemsida: http://blogg.landskrona.se/jamlikalandskrona/
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv, Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2011-02-01 - 2013-01-31
Extern kompetens:
Finansiering: Finansieras genom projektmedel: Europeiska socialfonden
Metoder, länk till verktygslåda: 3R-metoden, 4R-metoden, Observation, Flödesschema, Följeforskning, Gender Budgeting, Könsuppdelad statistik, Logical Framework Approach, Processkartläggning, Upphandling för jämställdhet, Värderingsövningar, PDSA-hjulet
Projektbeskrivning: Genom det tvååriga projektet Jämlika Landskrona påbörjar Landskrona stad ett utvecklingsarbete i syfte att kvalitetssäkra stadens verksamheter ur ett jämlikhetsperspektiv. Jämlikhet ska på ett tydligt sätt finnas med och tillämpas i all verksamhet och i alla led av stadens beslutsprocesser. Jämlikhetsperspektivet i arbetet utgår från de sju diskrimineringsgrunderna.