Kvinnofolkhögskolan

Namn på projekt/arbetsnamn: Kompetensutveckling i diskrimineringsfrågor KID
Län: Västra Götalands län, Hallands län
Kommun: Västra Götalands län Alla kommuner, Hallands län Alla kommuner
Sektor: Stat
Verksamhetsområde/bransch: Hälsa och sjukvård, Kultur och Fritid, Personal och arbetsmiljö, Räddningstjänst, försvar och beredskap, Samhällsplanering, Social omsorg, Utbildning, Övergripande
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Sofia Lundkvist
Titel: Projektledare
Telefon: 031-780 35 10, 0735-81 88 48
E-post: sofia.lundqvist.kvi@folkbildning.net
Hemsida: www.kidprojekt.org
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv, Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
-
Finansiering: Finansieras genom projektmedel: Europeiska socialfonden
Metoder, länk till verktygslåda: 3R-metoden, 4R-metoden, Checklista, Fiskbensdiagram, Jämställdhetshjulet, Könskonsekvensanalys, Könsuppdelad statistik, MUMS, SMART, SWOT, Checklista för jämställdhetsanalys, Trappan, Värderingsövningar, Växthuset, Ett steg fram
Projektbeskrivning: Dags att skapa en inkluderande arbetsplats! KID erbjuder kostnadsfria utbildningar i diskrimineringsfrågor & metoder för att motverka diskriminering på arbetsplatsen. Vi utgår från ett intersektionellt perspektiv för att öka kunskapen om hur olika diskriminerande maktstrukturer samverkar. Vi utbildar anställda inom fritidsverksamhet, folkbildningen samt andra nyckelpersoner som chefer & ledningsansvariga, fackrepresentanter & likabehandlingsombud inom offentlig, privat & ideell sektor.