Kunskapscentrum för Jämlik vård

Namn på projekt/arbetsnamn: Föräldrar jämt!
Län: Västra Götalands län
Kommun: Västra Götalands län Alla kommuner
Sektor: Landsting
Verksamhetsområde/bransch: Hälsa och sjukvård
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Kristin Eliasson
Titel: Utvecklingsledare
Telefon: 072-741 05 34
E-post: kjv.regionservice@vgregion.se
Hemsida: http://www.vgregion.se/jamlikvard
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2011-01-21 - 2012-10-19
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet
Metoder, länk till verktygslåda: Fokusgrupp, Könskonsekvensanalys, Processkartläggning
Projektbeskrivning: Barnsjuksköterskorna vid Torslanda BVC har genom ett utvecklingsarbete ökat möjligheterna för föräldrar att mer jämställt delta i omvårdnaden kring sina barn. Då BVC har i uppdrag att stödja både mammor och pappor/partners ville personalen se hur de möjliggjorde deltagande i föräldragrupper. Föräldrarna ska känna att grupperna möter deras behov och att de på bästa sätt främjar jämställt föräldraskap. Arbetet har utvecklat hela verksamheten; både arbetssätt och personalens egna synsätt.
Bilagor: