Kungälvs kommun

Namn på projekt/arbetsnamn: Mötesplatsen
Län: Västra Götalands län
Kommun: Kungälvs kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Annat verksamhetsområde
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Maria Sjöberg
Titel: Aktivitetsledare
Telefon: 030-312738
E-post: maria.sjoberg@kungalv.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet
Metoder, länk till verktygslåda: Analys lönelots, Observation, Könsuppdelad statistik
Projektbeskrivning: Verksamheten väljer (t ex genom OPERA-metoden) ett område där man TROR att man agerar olika beroende på om man möter män eller kvinnor. Därefter gör man en observation för att konstatera om man har rätt eller fel. Har man rätt funderar man gemensamt hur man kan göra en förändring för att komma tillrätta med problemet. Sedan ger man sig på ett nytt problem….