Kulturkontoret Uppsala kommun

Namn på projekt/arbetsnamn: Hur jämställd är konsten?
Län: Uppsalla län
Kommun: Uppsala kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Kultur och Fritid
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Anna Ehn
Titel: Intendent
Telefon:
E-post: anna.ehn@uppsala.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2012-01-01 - 2013-10-10
Extern kompetens:
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet
Metoder, länk till verktygslåda: Könsuppdelad statistik
Projektbeskrivning: Kartläggning av konstinköp samt analys av materialet och frågeställningar inför eventuellt fortsatta studier. Kartläggning har genomförts av hela samlingen bestående av 7 000 verk, av cirka 2 000 konstnärer ur könsperspektiv, samt antal verk. Arbetet har resulterat i en beskrivande utställning av tillståndet i konstsamlingen, på Offkonsten! c/o Teatergalleriet (Uppsala stadsteater) 26 mars-31 maj 2013.