Kristianstads kommun

Namn på projekt/arbetsnamn: Omvänt Mentorskap
Län: Skåne län
Kommun: Kristianstads kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Personal och arbetsmiljö
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Agnetha Hejll / Irma Cupina
Titel: Projektledare / Projektsamordnare/administratör
Telefon: 0738-532430 / 0738-532558
E-post: agnetha.hejll@kristianstad.se / irma.cupina@kristianstad.se
Hemsida: http://www.kristianstad.se/omvantmentorskap
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv, Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2012-02-01 - 2013-12-31
Finansiering: Finansieras genom projektmedel: Europeiska socialfonden
Metoder, länk till verktygslåda: 4R-metoden, Flödesschema, Följeforskning, SWOT, Värderingsövningar
Projektbeskrivning: OM erbjuder kompetensutveckling för ledare i offentlig förvaltning gällande kulturella normer, värderingar och genus för att motverka stereotypa föreställningar. Vi vill ändra negativa strukturer och vår målgrupp är ledare som kan skapa förutsättningar för att nya verktyg och förhållningssätt skall kunna integreras i ordinarie verksamheter. Utrikesfödda kvinnor fungerar som omvända mentorer åt ett antal ledare under processen.