Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Uppsala kommun

Namn på projekt/arbetsnamn: Bättre analyser för bättre beslut
Län: Uppsala län
Kommun: Uppsala kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Utbildning
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Johan Lindqvist
Titel: Kvalitetscontroller
Telefon: 018-727 86 52
E-post: johan.lindqvist@uppsala.se
Hemsida: http://www.uppsala.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2011-08-01 - 2013-10-31
Extern kompetens:
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet, Finansieras genom projektmedel: Program för hållbar jämställdhet
Metoder, länk till verktygslåda: JämKAS Plus, Könsuppdelad statistik, Trappan
Projektbeskrivning: Projektet är avgränsat till tre områden:
- Resultat och kvalitet inom grundskolan
- Avbrott från gymnasieskolan
- Genomströmning från försörjningsstöd till aktiva insatser

Projektet utvecklar sätt att mäta och analysera könsskillnader: jämställdheten i olika miljöer/elevgrupper, mönster i avbrott i gymnasieskolan samt insatser för bidragsmottagare som står nära arbetsmarknaden.